Åpent kjøp

Du kan angre hele eller deler av din bestilling. Åpent kjøp/angreretten gjelder i 14 dager fra du mottar varen. Dersom kunden ønsker å benytte seg av angreretten plikter kunden snarest å melde fra til Drivhussenter.no om dette. Kunden har bevisbyrden på at en slik melding er gitt. Ta kontakt via kundeservice@drivhussenter.no.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Varen må være i den originale emballasjen og være godt pakket og beskyttet under en evt. retur. Vi anbefaler deg å ta bilder av varene før retur. Returvarer vil bli kontrollert ved ankomst. Ved skader eller mangler på en retursending, forbeholder vi oss retten til en verdireduksjon. Du vil i så tilfelle alltid bli kontaktet. Når vi har mottatt returen vil vi kreditere din faktura eller tilbakebetale pengene. Merk at eventuelle frakt/leveringskostnader ikke vil bli refundert til kunden.

Dersom du benytter deg av åpent kjøp/angreretten er du selv ansvarlig for returtransporten, returkostnadene og risikoen knyttet til denne.
MERK; drivhuspakker må returneres i sin helhet, med alle deler som opprinnelig var i pakken.

Varer som spesiallages og -kuttes etter dine mål er unntak fra angreretten. Dette gjelder for kanal polykarbonatplater og for drivhusmodellene Forta, Sanus og Drivhus i Tre.

Reklamasjon / Garanti

Drivhussenter.no sin garanti gjelder normal bruk av produktet og normal slitasje og elde må forventes. Produktene må monteres og brukes i henhold til de veiledninger og manualer som følger med produktet. Våre garantier gjelder ikke for skader fra uhell, misbruk, feil montering og vedlikehold, ekstreme vær/naturforhold eller ved modifisering av produktet.

Produsentene garanterer at alle glass- og polykarbonatplater er produsert i riktig størrelse og er fri for materielle feil. På grunn av glassets natur er det ingen garanti for at glass ikke blir ødelagt under kundens håndtering, installasjon eller bruk. Polykarbonat må installeres og vedlikeholdes i henhold til produsentens spesifikasjoner. Garantien dekker ikke fleksible deler av drivhuset, skader knyttet til sterk vind, kraftig snø eller andre ekstreme miljøforhold, eller skader forårsaket av feil plassering / montering / bruk / stell.

Alle garantier gjelder i Norge.

Preminiumklasse drivhus Forta har 12 års garanti på rammen mot defekter i utførelse og/eller materialer og 10 års garanti på polykarbonatplater mot misfarging, tap av slagstyrke og lysoverføring på grunn av forvitring. Alle bevegelige deler (dørhengsler, hjul ol.) kommer med 2 års garanti.

Drivhus Sanus har 5 års garanti på rammen mot defekter i utførelse og/eller materialer og 10 års garanti på polykarbonatplater mot misfarging, tap av slagstyrke og lysoverføring på grunn av forvitring. Alle bevegelige deler (dørhengsler, hjul ol.) kommer med 2 års garanti.

Drivhus Standard og Viking har 3 års garanti på rammen mot defekter i utførelse og/eller materialer og 10 års garanti på polykarbonatplater mot misfarging, tap av slagstyrke og lysoverføring på grunn av forvitring. Alle bevegelige deler (dørhengsler, hjul ol.) kommer med 2 års garanti.

Reklamasjon må meldes inn skriftlig snarest og senest 2 måneder etter at skaden ble oppdaget. Vi henviser til Forbrukerkjøpsloven og de rettigheter og plikter kunden og Drivhussenter.no har i henhold til denne.
Ved eventuelle mangler er Drivhussenter.no kun forpliktet til å levere erstatningsvarer. Vi dekker IKKE utgifter knyttet til montører/håndverkere etc.!

For reklamasjoner knyttet til transport, vennligst se avsnittet frakt og levering.

Vedlikeholdsregler for drivhus:

  • Det er ditt ansvar å sikre drivhuset ordentlig og sørge for at det ikke er til fare for mennesker, at det kan skade andre bygninger etc.
  • I tilfelle kraftig vind eller ekstremt uvær må du sikre drivhuset ditt. Helt generelt anbefaler vi at drivhuset plasseres i le av en bygning eller annet som kan beskytte drivhuset mot kraftig og direkte vind.
  • Når det snør vil det legge seg snø og is på drivhuset. Det er ditt ansvar å fjerne dette fra drivhuset fortløpende for å forhindre skader på drivhuset.
  • Du bør ikke montere eller demontere drivhuset i frostvær. Materialene kan ta skade av dette.
  • Ikke bruk åpen ild, sveiseutstyr eller andre former for ild inne i eller i nærheten av drivhuset.
  • I tilfeller med sterk vind må du lukker dører og vinduer og forsikrerdeg om at det ikke ligger eller henger løse gjenstander i nærheten av drivhuset.
  • Til slutt anbefaler vi at du undersøker om drivhuset ditt dekkes av din forsikring for hus eller innbo.
OBS!
Disse konstruksjonene er ikke testet for konkrete snø- og vindbelastninger.
Product added to wishlist